iCRRM special sponsorship for Viet Nam National University – Ho Chi Minh city and Others!

iCRRM special sponsorship for Viet Nam National University – Ho Chi Minh city and Others!

We are glad to announce a very special sponsorship for Viet Nam National University – HCM, Vietnamese and Student.

  1. For Viet Nam National University – Ho Chi Minh city, we are pleased to sponsor 50% conference fee. Please choose your designation as VNU-HCM and enter code VNUHCM50
  2. For Vietnamese, we are pleased to sponsor 30% conference fee. Please choose option for Vietnamese and enter code VN30
  3. For Vietnamese student, we are pleased to sponsor 100% conference fee, but the number is limited. We have maximum 30 slots. Please register and enter code STVN100, we will review and contact you shortly

[Tiếng việt bên dưới ]

Chúng tôi rất vui mừng vì đã tìm được tài trợ cho những nhà khoa học thuộc Đại học Quốc gia – Thành phố Hồ Chí Minh, các nhà khoa học là người Việt Nam và các sinh viên Sinh học, Công nghệ sinh học và Y Dược học của Việt Nam.

Phí tham dự hội nghị bao gồm ấn phẩm hội nghị, 2 tiệc buffet trưa ở khách sạn 5 sao Nikko Hotel (nơi tổ chức hội  nghị). Sau thời gian mời gọi các nhà tài trợ, chúng tôi vui mừng thông báo đến quí thầy cô, nhà khoa học và sinh viên những mức được tài trợ như sau:

 

Lưu ý: Vui lòng ấn mua vé, sau đó lựa chọn giỏ hàng, thanh toán và nhập mã tài trợ. Sau khi đăng kí mua thành công, việc thanh toán sẽ được tiến hành qua cổng Paypal hoặc thanh toán offline (iCRRM2019 sẽ liên hệ trực tiếp để thu phí). Mọi minh chứng thuộc các đối tượng tài trợ sẽ được xác thực qua e-mail của iCRRM2019

 

  1. Đối với nhà khoa học thuộc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh sẽ được giảm 50% phí đăng kí. Vui lòng nhập mã tài trợ là VNUHCM50 ở bước thanh toán.
  2. Đối với nhà khoa học là người Việt Nam sẽ được giảm 30% phí đăng kí. Vui lòng nhập mã tài trợ là VN30 ở bước thanh toán.
  3. Đối với sinh viên là người Việt Nam sẽ được giảm 100% phí đăng kí. Vui lòng nhập mã tài trợ là STVN100 ở bước thanh toán. Tuy nhiên số chỗ trong hội nghị của các bạn là giới hạn, tối đa là 30 chỗ, do vậy, mọi chọn lựa các ứng viên có khả năng tiếng anh và đam mê nghiên cứu khoa học sẽ được tiến hành sau khi các bạn đăng kí thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2013-2019. Stem Cell Institute, VNUHCM University of Science, Ho Chi Minh city, Viet Nam. Contact us: icrrm@sci.edu.vn